Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Ἀποφάσεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ( 07.7.2012)

Συνεδρίασε τὸ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ, τὴν 7ην  Ιουλίου 2012, καὶ ἔλαβε ἀποφάσεις ἐπί 2  θεμάτων:
Πρακτικόν Συνεδριάσεως 4/ 2012 ΕΔΩ

Ἀποφάσεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ( 10.6.2012)

Συνεδρίασε τὸ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ, τὴν 10ην  Ιουνίου 2012, καὶ ἔλαβε ἀποφάσεις ἐπί 8  θεμάτων:
Πρακτικόν Συνεδριάσεως 3/2012:  ΕΔΩ

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Ἀποφάσεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ( 11.12.2011)

Συνεδρίασε τὸ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ, τὴν 11ην  Δεκεμβρίου 2011, καὶ έλαβε ἀποφάσεις ἐπί 2  θεμάτων:
Ἀπόφ. 25/2011
Ἀπόφ. 26/2011
Πρακτικόν Συνεδριάσεως 7/2011:  ΕΔΩ

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Ἀποφάσεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ( 12.11.2011)

Συνεδρίασε τὸ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ, τὴν 12ην  Νοεεμβρίου 2011, καὶ έλαβε ἀποφάσεις ἐπί ἑνός  θέματος :
Ἀπόφ. 24/2011

Πρακτικόν Συνεδριάσεως 6/2011:  ΕΔΩ

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ἀποφάσεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ( 10.9.2011)

Συνεδρίασε τὸ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ, τὴν 10ην  Σεπτεμβρίου 2011, καὶ έλαβε ἀποφάσεις ἐπί ἑνός  θέματος :
Ἀπόφ. 19/2011

Πρακτικόν Συνεδριάσεως 4/2011:  ΕΔΩ

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

* Επιστολή τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά γιά τό ΠΡΟΒΛΗΜΑ τών ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά, επειδή έχει διαπιστώσει, ότι τά ΛΥΜΑΤΑ  μερικών οικιών στόν Καρδαμά διοχετεύονται είτε στό δίκτυον ομβρίων υδάτων είτε επιφανειακώς στά ρείθρα τών πεζοδρομίων, γεγονός τό οποίον θέτει σέ άμεσον καί σοβαρόν κίνδυνον τήν δημόσια Υγεία στό χωριό μας, απεφάσισε στήν συνεδρίασήν του τής 6ης Αυγούστου 2011, νά απευθυνθή σέ όλους τούς κατοίκους καί τούς Δημότες Καρδαμά, επισημαίνοντας τούς κινδύνους αυτούς.
 Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον, μέ τήν απόφασήν του αυτήν, θέτει πρό τών τεράστιων ευθυνών του  οιονδήποτε προβαίνει στήν διοχέτευση τών οικιακών λυμάτων του είτε στό δίκτυον ομβρίων υδάτων είτε στά ρείθρα τών πεζοδρομίων, καί καλεί όλους τούς Καρδαμαίους σέ συσστράτευση, γιά νά εκλείψει ολοσχερώς αυτό τό άθλιο καί λίαν επικίνδυνο γιά τήν υγεία όλων μας φαινόμενο.
Τήν  ΑΠΟΦΑΣΗ  μπορείτε νά διαβάσετε ΕΔΩ
Τήν ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τούς Καρδαμαίους μπορείτε νά διαβάσετε  ΕΔΩ